Publicaties

Deze pagina bevat nieuws omtrent de service die Routecraft levert, publicaties en achtergrond informatie.

Sommige publicaties zijn te downloaden in Adobe Reader formaat. Deze software is gratis verkrijgbaar en hier te downloaden.

De afgelopen jaren heeft DAVstudio en de routeplanner veel publiciteit gehad vanuit vakbladen, tijdschriften en kranten. Hieronder vind u een selectie van een aantal van deze publicaties.

'De routeplanner voor iedere Amsterdammer' - gepubliceerd in Amsterdams Milieu (pagina 3), eerste kwartaal 2008
'Routecraft berekent CO2-besparing' - gepubliceerd op www.peopleplanetprofit.be, 30 oktober 2007
© People Planet Profit.
'Fietsrouteplanner Amsterdam' - arikel verschenen in Nieuwsblad Stromen, Senter Novem, 19 oktober 2007.
© Senter Novem.
'Een positief bericht' - Computer Totaal, november 2006.
© Computer Totaal
'Veilig op de fiets van A naar B' - Artikel verschenen in Metro Amsterdam, 12 december 2005.
© Metro
'Ook creatieven ploeteren' - Interview verschenen in Het Parool, 1 mei 2004.
© Het Parool
'Beheer in beeld' - Magazine voor beheer, onderhoud en ontwikkeling, februari 2004.
© Ministerie Verkeer en Waterstaat
'Experts aan het werk' - (p1+p2) - NetProfessional, mei 2003. Fenna Westerdiep, grondlegger van de Routecraft routeplanner, neemt het woord.
© NetProfessional
'Experts aan het werk' - (p3+p4) - NetProfessional, mei 2003.
© NetProfessional

co2

tshirt

handleiding band plakken

spakenflitser

versier je fietsbel